VÄLKOMMEN

Välkommen till vår websida om Trandans & tranbeteende!

 

Sekvens med hopp och bugning-resning
Sekvens med hopp och bugning-resning. Illustration från “Trandans” (Koustrup & Co)

Detta är en guide till tranans (Grus grus) sociala beteende, med fokus på de sociala beteendeformer, som man lätt kan observera i fält på tranans rastlokaler. Guiden är uppbyggd runt en rad orginalillustrationer av olika beteende-element med korta beskrivningar och hänvisningar till aktuella videoklipp.

Guiden bygger på egna fältstudier av tranan, främst i Pulken sedan 2008, men vi har även genomsett videoinspelningar från Sverige och det övriga Europa. Terminologi och kategoriseringar är primärt baserat på A sociogram for the cranes of the world (Ellis et al., 1997). Vi är också ett tack skyldiga till Christy Yuncker Happ och George Happ, som har hjälpt oss att rekvirera flera av titlarna i referenslistan.

Vi hoppas att vi med denna websida kan berika transkådningen och eventuellt inspirera till ytterligare studier i tranans och andra fåglars etologi.