Om projektet

TRANDANS & TRANBETEENDE är ett projekt från TOFTE/HJORT.

När vi, i förlängning av Carl Christians observationer av tranans beteende och kroppsspåk i boken Tranedans (Koustrup & Co, 2011), sökte efter fördjupande information, kom vi i kontakt med flera internationella studier över tranors beteende och kroppspråk. De flesta av dessa studier är antingen en samstudie av flera olika tranarter, där den europeiska tranan ofta är underordnad, eller mer detaljerade studier av andra tranarter än den eurasiska tranan. Med flera års fältobservationer av den eurasiska tranan primärt i Pulken, Skåne, kunde vi snabbt identifiera många av de beskrivna beteende-elementen.

Våra fältstuder har alltså huvudsakligen föregått i Pulken. Som ett led av detta, har de flesta studier gjorts under tranornas vårflyttning i mars-april, där upp till 7000 tranor rastar i Pulken, och i mindre grad under hösten, där tranorna rastar mer oregelbundet i Pulken (normalt > 1000).

Som ett komplement till fältstudierna har vi även genomsett videoinspelningar från Sverige och det övriga Europa, samt naturligtvis studerat de akademiska avhandlingarna, som  vi har kommit i kontakt med, se “Referenslista”. Här vill vi tacka Christy Yuncker Happ och George Happ för att ha bistått oss med flera av avhandlingarna, och inte minst med sina egna studier och förmedling av  prärietranans beteende.

Yuncker/Happs Crane display dictionary är ett av de få förutgående exempel, som vi har stött på, på en bredare förmedling av tranors kroppsspråk, i detta fallet prärietranans kroppsspråk. Även Christy Yuncker Happs fotojournal över det lokala prärietraneparet (Fairbanks, Alaska) är ett sällsamt dokument, som bl.a. erbjuder en detaljerad insyn i prärietranans första år och första danssteg, såväl som steg-för-steg dokumentation av olika beteendeformer.

Ytterligare ett exempel på förmedling av tranors kroppsspråk, är Field guide to crane behaviour från International Crane Foundation, vilken är en generell guide till alla tranarters kroppspråk. Guiden går att ladda ner gratis från deras websida.

Våra studier omfattar för närvarande tranans sociala beteende med fokus på sådana beteendeformer, som man lätt kan observera i fält på tranans rastlokaler. Vi håller också på att studera tranor på häckningslokal, och kommer så småningom att supplera med dessa observationer.

Terminologi och kategorier är huvudsakligen baserat på A sociogram for the cranes of the world (Ellis et al., 1997). Där är några undantag, som redovisas i “Om tranans beteende” under huvudmenupunkten “TRANAN”.

Orginalillustrationer, text, foto: Carl Christian Tofte 2013-2015.
Grafik, web, foto, video, text och svensk textbearbetning: Jessica Lee Hjort 2013-2015.

Frågor & kommentarer: info@tofte-hjort.com

Text och illustrationer © TOFTE/HJORT 2015. All rights reserved.