Videoklipp 6-10

6. Pre-flight

Bra, kort sekvens, där först två- och sedan två fler fåglar viser flygintention / flugtintention / pre-flight och lyfter.

7. Object-toss sequence

Dansande fågel visar kast-med-objekt, med element av hopp-spark-mot-objekt, omväxlande med stoltserande.

8. Tuck-bob

00:05-00:10 Två fåglar till vänster i baggrunden visar flyg-intention och lyfter.
00:10-00:21 Fågel i mitten (inledningsvis pre-stoltserande) utför rituell-fjäderskakning > 00:22- 00:33 Stoltserande > 00:34-00:44 nigning > löpa-flaxa > ca 00:46 ”butterfly”.

(“Butterfly” är troligtvis den korrekta beteckningen för den ”bugning-resning”-liknande rörelsen, som avslutar loppet vid ca. 00:46. Denna korta ”bugning-resning” ses väldigt ofta som avslutning på diverse dans-beteenden och är troligtvis det ethon som i ”sociogrammet” betecknas som ”butterfly”.

9. Unison-call

10. Half-jump-rake (right)

00:03 Dansande fågel i högerkanten i hopp-spark / hop-spark / jump-rake, tyvärr delvist ute ur bilden. Dansen fortsätter fram til 00:13 och avslutas med “butterfly”.

I övrigt ses två exempel på rituell-fjäderskakning / rituel-fjerrystning / ruffle-bow: 00:05-00:07 bakgrund vänster, samt 00:16-00:19 vänster, mellangrund – den senaste strax efterföljd av pre-stoltserande / præ-stoltserende / pre-strut.