Videoklipp 1-5

1. Tuck-bob-leap, wind

Fågel utför nigning och hopp; maken inledningsvis pre-stoltserande, övergår sedan också till nigning och hopp, växlande med pre-stoltserande.

(Observera, att varje sekvens av hopp med utspridda vingar avslutas med en ”bugning-resning”-lik rörelse med vingarna bakåt; detta kan vara etonet ”butterfly” – se t.ex. 00:28-00:30).

2. Pre-flight BG

Fågel centralt i bakgrunden signalerar flygintention och lyfter. Det samma gör maken i bakgrundens högra kant.

 

3. Ventral-preen

Kort och koncis sekvens. En fågel i vänster del av bilden stoltserar mot höger. 00:00-00:04 rött-fält-presentation mot en opponent (vrider huvudet tydligt). 00:04-00:06 utför den näbb-mot-bröst (utan inledningsvis rituell-fjäderskakning), reser sedan huvudet och utför rituell-fjäderputsning.

4. Object-toss

Två dansande fåglar visar nigning och kast-med-objekt.

5. Agonistic-displays with hoover-up

Agonistisk interaktion mellem 3 fåglar

  • Fågel A (paradmarsch)
  • Fågel B (ses i pre-stoltserande i vänster sida efter 6 sek.)
  • Fågel C (stoltserande)

00:07 Fågel A vaktrop.
00:10 Fågel A, B och C startar agonistisk interaktion:
Fågel B rituell-fjäderputsning (inkl. w-d-t); fågel C fortsätter stoltserande nu med rött-fält-presentation vänt mot fågel A; fågel C övergår i rituell-fjäderputsning (inkl. w-d-t); fågel A fortsätter paradmarsch.
00:21 Fågel A stoltserande; fågel C fortsätter med rituell-fjäderputsning (inkl. w-d-t); fågel B går över i stoltserande.
00:23 Fågel B inleder angrepp på fågel C.
00:24 Fågel B näbbhugg mot fågel C; fågel C flyr.
00:25-00:27 Fågel B bugning-resning; fågel A fortfarande stoltserande; fågel C löper bort, men övergår i stoltserande.
00:30 Fågel B övergår till rituell-fjäderputsning > pre-stoltserande; fågel A fortsätter paradmarsch (parningsinvitation).