Videoklipp 11-15

11. Tuck-bob-leap, pirouette

Dansande par; nigning och hopp / nejen og spring / tuck-bob and leap samt piruett / pirouette. Vänster fågel (A) > 00:04 pre-stoltserande / præ-stoltseren / pre-strut > 00:08 Rituell-fjäderputsning / rituel-rygpudsning / dorsal-preen OVANLIGT NOG UTAN w-d-t! Bemärk hur detta avslutas med ett häftigt samlande av vingarna, varvid det blir tydligt igenkännbart som ett ethon, trots avvikelsen med w-d-t > Nigning / nejen / tuck-bob etc. Högre fågel dansar rätt kontinuerligt > 00:19 “butterfly” (?). Fågel A 00:29-00:30 Butterfly (?).

Notera att fågeln i vänsterkanten reagerar på det dansande paret med en hel symfoni av agonistiska ethons: 00:08-00:10 Rituell-ryggputsning / rituel-rygpudsning / dorsal-preen > pre-stoltserande / præ-stoltserende / pre-strut > 00:14-00:23 “Head-rub” > 00:27-00:33 Rituell-fjäderskakning / rituel-fjerrystning / ruffle-bow-up > näbb-mot-bröst / næb-mod-bryst / ventral-preen.

12. Morningactivities with tuck-bob-leap

Div. aktiviteter i förgr. inkl. duett / duet / unison-call (t.ex. hane tv. – maken syns inte). I bakgr. paradmarsch – vingspridning.

13. Parade

Inleds av en fågel i paradmarsch > stoltserande (strut)  > rituell-fjäderskakning (ruffle-bow) > Näbb-mot-bröst > Pre-stoltserande (pre-strut) > Rituell-fjäderputsning (inkl. w-d-t) etc.

Flera fåglar är involverade, och man kan se många fina eksempel på rött-fält-presentation, rituell fjäderputsning (inkl. w-d-t) och rituell fjäderskakning  > näbb-mot-bröst.

01:21-01:27 utför en fågel (A – troligtvis hona) t.v. i bild sin del av en duett, vilket ackompanjeras av att fågeln t.h. i bild (B) utför “head-rub” (01:23 – 01:30); besvarad av A med rituell-fjäderputsning (inkl. w-d-t), sen av B med rituell-fjäderskakning etc. etc.

Obs! Agonistiska beteenden avslutas generellt med ett våldsamt och plötsligt samlande av vingarna. Något tillsvarande ses i sättet som fågeln reser halsen efter ett agonistiskt beteende; plötsligt ock kraftfullt. Denna häftighet i rörelsen är karakteristisk för både agonistiska- och andra beteenden som t.ex. dans, och är med till att indikera om en rörelse är ett ritualiserat beteende – “ethon” – eller inte.

14. Ruffle-bow, ventral-preen

Kort sekvens där Rituell fjäderputsning /rituel rygpudsning / dorsal preen veksler med rituell-fjäderskakning / rituel-fjerrystning / ruffle-bow > näbb-mot-bröst / næb-mod-bryst / ventral-preen / .

15. Morningactivities with copulation BG

Sekvensen börjar rakt på en parning i bakgrunden – tyvärr delvist skymd av fåglar i förgr., men honans framlutande strax innan parningen ses tydligt, sen parningen med båda könen flaxande med vingarna, avstigning fram över honans hals > bugning-resning / trusselbuk-rejsning / hoover-up (hane på typiskt vis med utbredda vingar, honan med samlade, bägge med presentation av rött-fält) > hane rituell-fjäderskakning / rituel-fjerrystning / ruffle-bow. Observera dessutom diverse agonistiska reaktioner från grann-fåglar.