Videoklipp 26-31

26. Tuck-bob-leap, object-toss

Mycket kort sekvens.

27. Strut, unison-call, ventral-preen

Mycket illustrativ stoltserande, rött-fält-presentation, duett (först hane i vänster sida).

Sedan tar paret i mitten över:
00:26-00:28 vänster fågel (hane) visar rituell-fjäderputsning och båda övergår till duett > rituell-fjäderputsning omväxlande med stoltserande.
00:57-01:07 hane utför rituell-fjäderputsning (incl. ”w-d-t”, medan en fågel passerar mot höger i ”cower”.
01:18-01:27 utför honan rituell-fjäderskakning > näbb-mot-bröst.
01:47 står hanen i exemplarisk pre-stoltserande poserande, varpå han utför rituell-fjäderskakning > näbb-mot-bröst.

28. Copulation-trial

Paradmarsch > hona vingspridning > stop, av oförklarliga skäl.

29. Wing-spread-flap?

Sekvensen utvald pga. mistänkt  “wing-spread-flap”, ett agonistiskt beteende. Är dock knappast detta, då den ryggputsning, som ses strax efter vingslaget, saknar “wing-drop”-elementet. Denna sekvensen visar därför troligtvis en fågel som blott håller på med att ordna sin fjäderdräkt.

30. Tuck-bob

Möjligen ett element av hopp-spark.

31. Run, hoover-up

En fågel jagar bort opponnent > Bugning-resning (med samlade vingar) > strut.