FLOCKBETEENDE

Koordination av gruppen, t.ex. i olika sträckformationer.


Flygintention / Flugtintention / Pre-flight

Pre-flight
Flygintention / Flugtintention / Pre-flight

Med denna karakteristiska ställning signalerar tranan sin intention om att flyga. Tranan pekar med sträckt hals och kropp snett framåt åt det håll, som den vill flyga (1). Ett anlopp följer (2) och fågeln lättar.


Flykt / Flugt / Flight

V-formation
Tranplog / V-formation / V-formation

Tranor i typisk V-formation, “tranplog”. Detta flyktsätt används bl.a. under sträck i aktiv flykt. Tranplog ökar den aerodynamiska effektiviteten.

Vester232_800x411_web
Koordinerad kretsflykt mm. / Koordineret kredsflugt mv. / Coordinated soaring etc.

Tranan kretsar, olikt storkar och rovfåglar, i koordinerad formation, där alla fåglar i flocken vänder samtidigt. Den ovanstående bilden beskriver tre olika flyktsätt, ett vanligt scenario över Pulken, när anländande flockar kretsar in över området, medan andra flockar håller på att landa.

1. GLIDFLYKT: In från vänster kommer en grupp i glidflykt, växlande
med enstaka vingslag.

3. LANDNING: I mitten och överst till höger, ses en grupp landande fåglar,
på kupade vingar och med nedfällda ben, glida neråt.

2. KOORDINERAD KRETSFLYKT: Nederst till höger, ses en grupp tranor
i koordinerad kretsflykt.