LÄTE


Duett / Duet / Unison-call

Unison-call
Duett / Duet / Unison-call

Används till att styrka bandet mellan makarna. Paret skriker med näbben mot himlen och resta tertialer, hanen sänker ofta vingarna. Honan har kortare och snabbare intervall än hanen – för varje skrik hanen ger, hinner honan tre.


Vaktrop / Vagtkald / Guard-call

Guard-call
Vaktrop / Vagtkald / Guard-call

Påminner om duett, men hona och hane ropar i samma takt. Används individuellt, i par och i flock, t.ex. som respons till nyankomna fåglar.


Lokalisationsrop / Lokalistationskald / Location-call

Location-call
Lokalisationsrop / Lokalisationskald / Localisations-call

Långa, vittklingande trumpetrop med lång intervall. Avges i framåtböjd ställning. Används t.ex. till att hålla kontakt, när makarna färdas på olika håll och som signal till grannpar.