ANFALL & KAMP

Tranans kampbeteende består av näbb-hugg, sparkar och slag med vingarna.


Löpa-flaxa / Løbe-baske / Run-flap

Run-flap
Löpa-flaxa / Løbe-baske / Run-flap

Lopp med flaxande vingar, inleder ofta anfall (samt vissa agonistiska displays).


Näbbhugg / Næbhug / Bill-stab

Bill-stab
Näbbhugg / Næbhug / Bill-stab

Näbbhugg riktat mot opponent, öppen eller stängd näbb. Ofta står två fåglar vända mot varandra och skiftas om att hugga.


Hopp-spark / Hop-spark / Jump-rake

Jump-rake
Hopp-spark / Hop-spark / Jump-rake

Tranan hoppar upp med utbredda vingar och sparkar mot opponenten, ofta mot bröstet. Syftet är att riva opponenten med innertåns klo. Denna klo är längre och mer böjd än de övriga klor.