AGONISTISKT BETEENDE

Beteende, som etablerar den hierarkiska ordningen tranorna emellan, utan att det kommer till kamp. Vänt mot en opponent är det frågan om varningar och/eller markering av status, men agonistiska beteendeelement används också mellan makar. Två agonistiska element, expanderat rött- fält och resta-tertialer, ingår som delelement i de flesta övriga beteendeelement och är centrala i bedömningen av en tranas humör och status. Ett expanderat rött-fält och högt resta-tertialer (“plymen”) signalerar upphetsning/hög status.


Rött-fält / Rødt-felt / Bare-skin

Bare-skin-expansion
Rött fält / Rødt felt / Bare-skin-expansion

Det röda fältet på tranans hjässa/nacke är naken hud, som tranan medvetet kan sträcka ut eller dra ihop. Här ser man de extrema lägena. I ihopdraget tillstånd är det en liten röd plätt på hjässan (a), i utsträckt tillstånd sträcker sig det röda fältet långt ned längs nacken (b) och vändes ofta mot mottagaren.


Rött-fält-presentation / Rødt-felt-præsentation / Bare-skin-present

 

 

Bare-skin-present
Rött fält presentation / Rød felt præsentation / Bare-skin-present

Resta-tertialer / Løftede-tertialer / Raised-tertials

Raised tertials
Resta-tertialer / Løftede-tertialer / Raised-tertials

Tertialer är de fjädrar på fågelns vinge, som sitter längst in närmast kroppen. Tranans tertialer är förlängda och kan resas, och liknar då en stjärtplym. Till vänster ses en trana i ro och till höger en trana med resta tertialer.


Alert / Alert / Alert

Alert
Alert / Alert / Alert

Fågeln är uppmärksam, t.ex. på ett rovdjur eller en opponent. Kroppshållningen är nästan lodrätt, halsen är sträckt och lätt framåtlutad.


Pre-stoltserande / Præ-stoltseren / Pre-strut

Pre-strut
Pre-stoltserande / Præ-stoltseren / Pre-strut

Huvudet lätt framåtvinklat i förhållande till den sträckta halsen, utsträckt rött-fält och, resta-tertialer. Fågeln står still, halvt bortvänd från mottagaren.


Stoltserande / Stoltseren / Strut

Strut
Strut / Stoltserande / Stoltseren

Med sidan vänd mot opponenten, går tranan framåt med stora steg. Huvudet i 90° vinkel till den sträckta halsen. Maximalt utsträckt rött-fält och högt resta-tertialer.


Rituell-ryggputsning / Rituel-rygpudsning / Dorsal-preen

Dorsal-preen
Rituell-ryggputsning / Rituel-rygpudsning / Dorsal-preen

Rituell putsning och rengöring av ryggfjädrarna, men vissa gånger rör näbben inte fjädrarna. Expanderat rött-fält, resta-tertialer och sänkt vinge.


Näbb-mot-bröst / Næb-mod-bryst / Ventral-preen

Ventral-preen
Näbb-mot-bröst / Næb-mod-bryst / Ventral-preen

Tranan böjer halsen framåt-nedåt och pekar med näbben mot sitt eget bröst, evt. lår. Ibland vidrör näbben inte fjädrarna och andra gånger vidrör näbben fjädrarna, eller fjädrarna putsas (rituell putsning). Graden av det utsträckta röda-fältet, varierar under detta display (CCT) .


Näbb-mot-mark / Næb-mod-mark / Bill-down-hold

BillDown_600x600-levels_web
Näbb-mot-mark / Næb-mod-mark / Bill-down-hold

Tranan pekar mot marken med näbben, och håller ställningen i några sekunder. Igenkännlig som display på expanderat rött-fält, resta-tertialer samt tunn hals – olikt den ofta tjocka hals, som en avslappnad, ätande trana har.


Rituell-fjäderskakning / Rituel-fjerrystning / Ruffle-bow

Ruffle-bow-up
Rituell fjäderskakning / Rituel fjerrystning / Ruffle-bow

Med sidan mot opponenten reses kroppsfjädrarna och kroppen skakas från sida till sida till ett crescendo, medan hals och huvud krummas framöver, likt en svanhals, i en glidande rörelse.

Ruffle-bow-down
Rituell-fjäderskakning avslutas ofta med näbb-mot-bröst

Rituell-fjäderskakning avslutas ofta med näbb-mot-bröst.


Bugning-resning / Trusselbuk-rejsning / Hoover-up

Hoover-up
Bugning-resning / Trusselbuk-rejsning / Hoover-up

Hals framåtböjd i en båge, vingarna utbredda eller samlade (1). Med front mot opponenten reses kroppen i en glidande rörelse från 45° till lodrätt, medan vingarna föres bakåt (2-3). Utföres ofta efter löpa-flaxa. Detta element ses även ofta i förbindelse med dans.


Bugning / Trusselbuk / Hoover-down

Hoover-down
Bugning / Trusselbuk / Hoover-down

Hals framåtböjd i en båge, vingar utbredda eller samlade (1). Vänd mot opponenten reses kroppen från framåtböjd till 45° (2).