DANS

Dansen är en social aktivitet, som bl.a. upprätthåller förhållandet mellan makar och familjegrupper. Alla tranor dansar, också små ungar. Tranor dansar själva, tillsammans med maken och familjevis. Element från agonistiskt beteende och kamp kan också ingå i dansen.


Nigning / Nejen / Tuck-bob

Tuck-bob
Nigning / Nejen / Tuck-bob

Inleder ofta dansen. Fågeln böjer knä med krum hals (1) omväxlande med att den reser sig upp med sträckt hals (2), flera gånger i rad. Kan också utföras med utbredda vingar.


Nigning och hopp / Nejen og spring / Tuck-bob and leap

Tuck-bob and leap
Nigning och hopp / Nejen og spring / Tuck-bob and leap

Som nigning (1), men tranan hoppar upp med utbredda vingar (2) och dalar ned med vingarna som fallskärm (3). I kraftig vind ses denna dansen utförd i slow motion, benen svänger då kraftigt bakåt (se nedan).

Tuck-bob and jump – wind
Nigning och hopp – vind / Nejen og spring – vind / Tuck-bob and leap – wind

Kast-med-objekt / Kast-med-objekt / Object-toss

Object-toss
Kast-med-objekt / Kast-med-objekt / Object-toss

Fågeln samlar upp ett objekt från jorden, t.ex. en grästuva eller fjäder (1-2), och kastar upp det i luften (3). Eventuellt med efterföljande näbbhugg eller hopp-spark (se nedan).

Object-toss and jump-rake
Hopp-spark mot objekt / Hop-spark mod objekt / Jump-rake against object

Löpa-flaxa-glida / Løbe-bakske-glide / Run-flap-glide

Löpa-flaxa-glida / Løbe-baske-glide / Run-flap-glide
Löpa-flaxa-glida / Løbe-baske-glide / Run-flap-glide

Den ena eller båda fåg- larna löper med flaxande vingar (1) omväxlande med kort glidflygning (2).


Bugning-resning / Trusselbuk-rejsning / Hoover-up

Hoover-up
Bugning-resning / Trusselbuk-rejsning / Hoover-up

Hals framåtböjd i en båge, vingarna utbredda eller samlade (1). Med front mot opponenten reses kroppen i en glidande rörelse från 45° till lodrätt, medan vingarna föres bakåt (2-3). Utföres ofta efter löpa-flaxa. I forbindelse med dans ses detta element, tex. som avslutning på nigning och hopp, i en “halvt” genomförd version, där det bugande element saknas och där vingarna bara är 2/3 utslagna.


Piruett / Pirouette / Pirouette

Pirouette
Piruett / Pirouette / Pirouette

Fågeln snurrar runt sin egen axel i kombination med asynkrona vingslag och hopp (1-4).