Om Tofte/Hjort

Tofte/Hjort är ett samarbete mellan Carl Christian Tofte och Jessica Lee Hjort. Vi utformar produkter och händelser inom naturförmedling. Carl Christians bakgrund som fågel- och naturillustratör och inbiten fältornitolog, i kombination med Jessicas bakgrund som bildkonstär med inriktning på nya medier, grafiska uttryck och processorienterade projekt, bildar ett starkt grundlag för att utveckla och utforma både traditionella och nyskapande projekt.

Vi löser traditionella illustrations- och layout uppdrag, såväl som utvecklar egna projekt, samt erbjuder guidade turer och föredrag, och arrangerar utställningar.

I vårt samarbete kombineras en hög kunskapsnivå, starkt engagemang och hantverksmässigt kunnande med en konstnärlig ingångsvinkel, stora visioner och estetisk insikt.


Carl Christian

Carl Christian
Carl Christian målar sträckande tranor i sin ateljé, med utsikt över Pulken i bakgrunden.

Fågelmålare, konstnär, fältornitolog och musiker

Danmarks Designskole, afdeling for Visuel kommunikation (afgang år 2000)

Carl Christian har alltid många projekt på gång. Arbetet med hans
nya bok Ørneflugt (Koustrup & Co) är i sitt slutskede och boken kommer
att utgivas senare i år. Samtidigt avväntar han utgivningen av Fieldguide
to the Birds of Bolivia, i vilken han medverkar med över 900 illustrationer.
Han har kontinureligt större och mindre illustrationsuppdrag för Dansk
Ornitologisk Forening og Fugleværnsfonden, samt många privata beställningar. Under februari undervisade han på den Skandinaviska Designhøjskole.

Februari/mars står dessutom alltid i tranornas tecken. Carl Christian
förbereder transäsongen 2015 i grafikverkstaden.

Mer info på Carl Christians blog: http://carlchristiantofte.blogspot.com


 

Jessica

Jessica
Jessica sorterar “vita” texter i en temporär ateljé.

Bildkonstnär med inriktning på nya medier, grafiska uttryck och processorienterade verk.

MFA, Konstfack, Stockholm (2004)
BFA, Central St. Martins College of Art & Design, London (1999)

Jessica är tillbaks efter ett års föräldrarledighet. Inför transäsongen 2015 arbetar hon med websidan Trandans & Tranbeteende.