Videoklipp 16-20

16. Pre-flight (left), bare-skin-present

Kort sekvens. Flyg-intention / flugt-intention / pre-flight först i vänsterkant, sen i mitten. Dessutom ses huvudvridning med rött-fält-presentation / Rødt-felt-præsentation / Bare-skin-present från ett flertal stoltserande fåglar.

17. Hoover-up BG

Fågel i bakgrunden, bugning-resning (hoover-up) > direkt anfall mot opponnent, som avviker.

18. Parade BG

03:36 – 03:53 Paradmarsch (annoncerar parningsvillighet)
04:26 – 05:00 Paradmarsch
05:19 – 05:46 Paradmarsch
05:49 – 05:58 Centralt, i främre delen av bilden: Två par utför näbb-hugg mot varandra (en av de vänstra fåglarna visar troligtvis ”butterfly” i samband med interaktionen).
06:03 – 06:06 Centralt i bilden: två fåglar visar rött-fält mot varandra, med tydlig huvudvridning. Därpå övergår vänstra fågeln först till ”head-rub”, efterföljt av rituell-fjäderputsning (inkl. ”w-d-t”), medan högre fågeln utför duett tilsammans med sin make.

Zoom ut.

06:20-07:47 Utspridd dans i samband med utfodring (06:47- zoom ind).
09:45 -14:45 Paradmarsch, mellan- och (speciellt) bakgrund.
20:00 Paret i bakgrunden inleder ny suit med paradmarsch.
20:07-20:15 Höger fågel i paret i bakgrunden utgör “wing-stretch”.
22:22-22:50 Honan i paret i bakgrunden övergår i vingspridning, men genomför inte parningsakten, utan övergår till kort bugning-resning (troligtvis ”butterfly”), efterföljd av stoltserande, medan hanen övergår til rituell-fjäderputsning (dorsal-preen).

19. Copulation

Par i förgrunden i paradmarsch, hona vingspridning, parningsakt, avstigning med klassisk bugning-resning (både hona och hane), presentation av rött-fält > bägge visar rituell-fjäderputsning > hanen övergår till rituell-fjäderskakningning > näbb-mot-bröst, medan honan visar ”wing-spread-flap”, med avslutande element av bugning-resning (troligtvis ”butterfly”) > rituell-fjäderputsning (utan ”w-d-t”).

20. Morningactivities

Sekvensen visar en stämningsbild av en morgon i Pulken. 00:05 utför ett par, varav honan är ringmärkt, duett / duet / unison-call. Notera skillnaden ml. de två könen! 01:25 ses möjligen “wing-spread-flap”, ett agonistiskt beteende. Det börjar med att en fågel 01:20 plötsligt löper mot vänster, med resta-tertialer och tämligen expanderat rött-fält. Den har tydligtvis blivit störd av en annan trana. Efter att ha sprungit en kort bit, stannar den till och slår med vingarna. Det är dock osäkert, om det som ses här faktiskt är “wing-spread-flap”.